20131012_144619

Podizanje sky-loop antene na terenu u sklopu natjecanja Kup Jadrana 2013